Parafon Singel

PARAFON Singel er en fritthengende, lydabsorberende akustikkplate av brannsikker steinull med overflatelaget Classic av høy kvalitet og malte kanter. Singel åpner for en rekke visuelle og funksjonelle muligheter. Fritthengende akustikkplater, eller øyer, kan plasseres enkeltvis eller i grupper og i en rekke variasjoner for å skape spennende himling og gi lyddemping bare der det trengs. Produktet monteres fritthengende ved hjelp av wire-/krok-system. Det er tilgjengelig i rektangulære, kvadratiske og runde former, og det kan også spesialbestilles i unike former.

For tekniske spesifikasjoner, se vedlegg.

    Send inn en forespørsel om dette produktet
    og vi tar kontakt med deg med et godt tilbud