Parafon Hygiene Baffle

PARAFON Hygienbaffel er en vertikalt fritthengende akustikkplate av brannsikker steinull dekt med 0,1 mm hvit, UV-stabilisert polyetenfolie. Baffelen er utviklet for lokaler med meget strenge krav til hygiene og rengjøring, og den kan spyles med lavtrykksvasker. Takket være den fleksible og individuelle monteringen kan baffelen brukes i en rekke miljøer hvor man ikke kan montere flat himling. Produktet må ikke utsettes for salt- eller oljeforurenset luft eller sterkt UV-lys.

For tekniske spesifikasjoner, se vedlegg.

Send inn en forespørsel om dette produktet
og vi tar kontakt med deg med et godt tilbud