Parafon Bass

PARAFON Bass er en supplerende lydabsorbent som plasseres over det synlige akustikktaket for å tilføre absorpsjon i mellomtaksrommet til ulike formål. I kombinasjon med de lydisolerende produktene PARAFON Decibel Mass og PARAFON Decibel Light gir PARAFON Bass en betydelig forbedring av lydisoleringen via himlingen. Sammen med lydabsorberende akustikktak gir Bass først og fremst en forbedret lydabsorpsjon med lave frekvenser. PARAFON Bass produseres av ubrennbar steinull med en tynn glassfiberfilt på frem- og baksiden og tynt spraymalte kanter. Produktet er ikke synlig etter installasjon, og det kan forekomme ujevnheter og fargevariasjoner.

    Send inn en forespørsel om dette produktet
    og vi tar kontakt med deg med et godt tilbud